ضد آفتاب > كرم ضد آفتاب معمولي SPF 30
كرم ضد آفتاب راسن با فاكتور حفاظتي 

(SPF 30) 
 E   حاوي ويتامين

Anti UVA-UVB-IR

با وجود خواص زندگي بخش ونشاط آور نور خورشيد تحقيقات چند ده ساله اخير نشان داده است اگر چنانچه پوست در معرض تابش طولاني ومكرر آفتاب قرارگيرد پرتوهاي ماوراء بنفش ومادون قرمز موجود در نور خورشيد ضايعات پوستي ((درماتوزها)) را بوجود مي آورد.پرتوهاي ماوراء بنفش موجود در آفتاب در محدوده طول موج (nm 400 تا 280 ) به دو دسته عمدهUVB و UVAتقسيم ميشوند ، كه باانجام واكنشهاي فتو شيميائي  وبيو شيميائي در روي پوست باعث اختلالات جلدي ميگردند .

 بطوريكه Collagen بافتهاي الاستيك پوست دژنره شده و باايجاد عارضه هاي پوستي از قبيل تيره شدن پوست (Hyperpigmentation)  ظهور لكه هاي تيره ،كك ومك (frekle) ، چين و چروك  وسرانجام پيري زودرس (Aging) يا پير پوستي را به همراه مي آورد . اين امر در نوع پيشرفته احتمالا" موجب بروزانواع سرطانهاي پوستي نيز مي گردد.

حال با توجه به مطالب بالا لابراتوار بهداشتي وآرايشي فيسا برآن شده است تا با استفاده از استانداردهاي اروپائي و آخرين تجربيات و فرمولاسيون هاي موجود مبادرت به توليد كرم ضد آفتاب راسن نمايد.

  ويژگيهاي شاخص كرم ضد افتاب راسن :

  ·  بمنظور جلوگيري از آسيب هاي احتمالي در بكارگيري مواد شيميائي صرف ، جهت ايجاد و اطمينان كامل از تامين فاكتور حفاظتي مناسب در برابر پرتوهاي ماوراء بنفش ومادون قرمز نور خورشيد در فرمولاسيون اين كرم از دو روش مناسب يعني بكارگيري مواد شيميائي و فيزيكي (معدني ) توامان استفاده گرديده تا با پوشش كامل و ايجاد فاكتور حفاظتي با توان بالا محافظت پوست شما در مقابل آفتاب تامين و از ايجاد رنگ نامطلوب (سفيد گچي ) بر روي پوست جلوگيري شود.

  ·  قدرت حفاظتي بالا در تمام طول موجهاي پرتو ماورا بنفش  :فاكتور حفاظتي  ( SPF) اين كرم برابر با 30  اندازه گيري شده  و مورد تائيد مراجع علمي و صلاحيت دار اروپائي نيز قرارگرفته و با بكار گيري چندين جاذب مختلف اشعه ماورا بنفش ، داراي حد اكثر قدرت جذب مي باشد.

   ·  تيتانيوم دي اكسايد بكار گرفته شده در اين كرم بعنوان ((physical blocker )) از نوع گريد داروئي انتخاب گرديده است . از اين رو ذرات از لحاظ اندازه ، ميكرونيزه و ميكروفاين ميباشد در نتيجه عاري از هر گونه تحريكات جلدي است و از آن گذشته در بافت كرم بصورت كاملاً يكنواخت گسترده شده تا در موقع مصرف برروي پوست يك فيلم يكنواخت و روشني را ايجاد نمايد.

   ·  وجودمواد امولينت اين كرم بگونه اي است كه لغزندگي مطلوبي را براي ايجاد يك فيلم مناسب و يكنواخت براي پوست شما فراهم مي سازد.

 ساير ويژگيها:

   ·   مقاومت در برابر نفوذ آب وتعريق: (Water Resistant)

    اين كرم پس ازمصرف باايجادپوشش محافظتي مناسب برروي پوست حين فعاليتهاي ورزشي وشناپايدار ميماند. .  

   ·   ايجاد رطوبت ، نرمي ولطافت مناسب برروي سطح پوست : ( Softening )

  در فرمولاسيون اين كرم از مواد مطلوبي استفاده گرديده كه به پوست شما رطوبت ، نرمي ، لطافت وشادابي ويژه اي  مي بخشد.

   ·   مقابله با تشكيل وخنثي سازي راديكالهاي آزاد:( Radical Scavenger )

با تابش پرتوهاي نورآفتاب بر روي پوست ، راديكالهاي آزاد كه از تركيبات مضر شيميائي مي باشند بر روي  پوست فعال ميگردند وآسيب فراواني را به عوامل حياتي سلولهاي پوستي مانند كلاژن ، مامبرانها والا ستين وارد مي آورند، اكنون  با مصرف بهنگام كرم ضد آفتاب راسن  علاوه بر پوشش محافظتي با SPF  مناسب ، استات توكوفرول از نوع روغني آن با جذب بالاي خود در فرمولاسيون اين كرم اثر فوق العاده اي را بر روي متابوليسم سلول ايجاد مينمايد و درخنثي سازي عمل راديكالهاي آزاددرسطح  پوست نقش بسيارموثري را به عهده مي گيرد ، در نتيجه در  رونداختلالات پوستي از قبيل ايجاد چين وچروك وپير پوستي و لك هاي  قهوه اي اثر بسيار مطلوبي داشته و از آن جلوگيري بعمل مي آورد.

  ·  باتابش طولاني ومكررآفتاب برروي پوست آنزيم پروتئيني الاستازبطورچشمگيري افزايش مي يابد  اين عمل موجب از بين رفتن بافت هاي الاستيك پوست شده وجاي خود را به تارهاي غير الاستيك داده وپوست حالتي خشن و زبر به خود ميگيرد . اين روند از علائم بارز پير پوستي است - اكنون با مصرف روزانه كرم  ضد آفتاب راسن  پوشش محافظتي مناسبي بر روي پوست ايجاد ميگردد تا از پيري زود هنگام پوست شما جلوگيري بعمل آيد.

 

بازگشت