شرکت فیسا سهامی خاص شماره ثبت 2091

صندوق پستی تهران193954947

پست الکترونیکی:info@rassan.com
شماره روابط عمومي:9145866-0919

دفتر مركزي:4-88213723   فاكس:88213725-021

کارخانه: 33652270-023      فاكس:  33652269-023